اخبار:

کتابخانه مجازی سازمان محیط زیست

سامانه پیامکی
3000231540

و

تلفن گویای 1540
پل ارتباطی
 اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه
با شمـــــــــا

دانلودها

0201

aa

5852

222lll

58854

 

معاون استاندار: مدیریت سبز با کار جمعی به نتیجه می رسد.

 

http://www.ostan-ks.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=ab3007b8-cc07-46ca-bd22-239f0ee6fb6a

معاون هماهنگی و توسعه منطقه ای استانداری گفت: در مدیریت سبز و پیشبرد برنامه های محیط زیست با فهم مشترک و کار جمعی به نتیجه می رسیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری؛ دکتر هدایت حاتمی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور اعضا در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، افزود: همانطوری که با تلاش و کار جمعی در خصوص بعضی از موضوعات مانند جمع آوری خودروهای فرسوده در استان به نتیجه رسیدیم در زمینه مدیریت سبز و انجام برنامه های محیط زیست نیز با تلاش، پیگیری، کار جمعی و فهم مشترک به نتیجه خواهیم رسید.

وی تصریح کرد: مدیریت سبز با صرفه جویی، مدیریت صحیح، استفاده درست از امکانات و اجرای سیستم مکاتبات بدون کاغذ انجام می شود و در این راستا مدیران باید جدیت و برنامه مدون داشته باشند.

وی تصریح کرد: دبیرخانه محیط زیست استان باید با آگاهی، اطلاعات کامل و انجام درست وظایف به تلاش و پیگیری در راستای اجرای مدیریت سبز بپردازد و تا زمانی که این کار طبق برنامه صورت نگیرد به نتیجه نمی رسیم.

دکتر حاتمی بیان داشت: ضرورت دارد دستگاه هایی که در زمینه اجرای مدیریت سبز موفق و با برنامه عمل می کنند، مورد تقدیر و با دستگاه های ناموفق نیز برخورد صورت گیرد.

وی گفت: با اجرای مدیریت سبزط ضمن استفاده درست از امکانات، صرفه جویی در دستگاه ها نیز محقق می شود.