اخبار:

کتابخانه مجازی سازمان محیط زیست

سامانه پیامکی
3000231540

و

تلفن گویای 1540
پل ارتباطی
 اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه
با شمـــــــــا

دانلودها

0201

aa

5852

222lll

58854

 

تأکیدی بر پیاده سازی نظام مدیریت سبز در جلسه کارگروه آمایش سرزمین

ama2

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه کارگروه آمایش سرزمین که با حضور استاندار و معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه و مدیران عضو این کارگروه در سالن حوزه استاندار برگزار و بر پیاده سازی نظام مدیریت سبز در دستگاههای اجرایی تأکید شد.

ama4

رضایی بابادی استاندار کرمانشاه گفت: مسایل و فجایع زیست محیطی در حال گسترش است و نابودی منابع محیط زیست و فجایع محیط زیستی گاه غیر قابل تصور است اما متأسفانه اتفاقات ناگواری از قبیل خشک شدن منابع آبی ، تالاب ها و دریاچه ها و ... رخ می دهد و این موضوع نگران کننده است که باید از طریق پیاده سازی نظام مدیریت سبز و سایر راهکارها بطور جدی پیگیری شود.

ama5

الیاسی ریس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه در راستای پیاده سازی نظام مدیریت سبزگفت: پیاده سازی نظام مدیریت سبز شامل کاهش هزینه های مصرف و مدیریت بهینه منابع در حفاظت محیط زیست و در پیشگیری از مسائل محیط زیستی بسیار موثر است و در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار میگیرد.

الیاسی افزود: اجتناب از مصرف بی رویه آب،برق وگاز و بازچرخانی آب ،کاهش پسماند و بازیافت و همچنین تغییر بینش و نگرش کارکنان در مبحث محیط زیست از طریق آموزش در این زمینه بسیار اثر گذار می باشد.

در ابتدای این نشست غلامحسین کاظمی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاهها در رابطه با پیاده سازی نظام مدیریت سبز، گفت: 8دستگاه اجرایی در سال93 در این خصوص پیشگام بوده اند و اقدامات قابل توجهی بعمل آورده اند که از آنان تقدیر می شود.

کاظمی با توجه به اختصاص یک در صد اعتبارات دستگاهها به پیاده سازی نظام مدیریت سبز گفت: دستورالعمل و شیوه نامه نظام مدیریت سبز به کلیه دستگاهها ارسال شده و بطور مستمر عملکرد ها نیز ارزیابی می شود.

ama3