اخبار:

کتابخانه مجازی سازمان محیط زیست

سامانه پیامکی
3000231540

و

تلفن گویای 1540
پل ارتباطی
 اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه
با شمـــــــــا

دانلودها

0201

aa

5852

222lll

58854

 

موقعیت جغرافیایی استان

شهر كرمانشاه از شمال به كوه فرخشاد، از شمال غربي به كوه طاق بستان و از جنوب به سفيد كوه منتهي مي‌شود كه در قسمت مركزي استان كرمانشاه با موقيعت ۴۷ درجه و ۴ دقيقهٔ شرقي و ۱۹ درجه و ۳۴ دقيقهٔ شمالي قرار دارد و داراي ۲۴۵۰۰ كيلومتر مربع گستردگي و ارتفاع ۱۲۰۰ متر از سطح دريا است. كرمانشاه يكي از شاهراه‌هاي ارتباطي شرق و غرب و قديمي‌ترين راه عبور زائران عتبات عاليات است كه به همين سبب تاثيرات فرهنگي و معنوي برجا گذارده‌است. كرمانشاه در دروازه زاگرس قرار دارد. رشته كوه زاگرس كه فلات ايران را از سرزمين‌هاي همسايه جدا كرده‌است در مسير كرمانشاه، به دشت‌هاي وسيع و كوه‌هاي عمدتاً مجزا و دره‌هاي وسيعي منتهي مي‌شود كه از قديم براي رسيدن به ميان‌رودان مورد استفاده قرار گرفته‌است.

فاصلهٔ زميني شهر كرمانشاه در شرايط مطلوب تا بغداد، ۳۹۰ كيلومتر، تا تهران، ۵۹۰ كيلومتر، تا مرز خسروي (مرز ايران و عراق) در حدود ۲۰۰ كيلومتر و فاصلهٔ هوايي آن تا تهران ۴۱۳ كيلومتر است.