اخبار:

کتابخانه مجازی سازمان محیط زیست

سامانه پیامکی
3000231540

و

تلفن گویای 1540
پل ارتباطی
 اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه
با شمـــــــــا

دانلودها

0201

aa

5852

222lll

58854

 

فرآیندانجام کار در اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

پایش صنایع جهت نظارت بر خروجی های صنعت

 

p1

 

صدور پروانه بهره برداری واحد های تولیدی، صنعتی و خدماتی

 

p2

 

صدور دفترچه شناسایی شکارچیان

 

p3

صدور مجوز استقرار واحد های پرورش ماهی

 

p4

 

صدور مجوز اکتشاف معادن

 

p5

 

صدور مجوز بهره برداری معادن و تاسیس واحد های تولیدی- صنعتی و خدماتی

 

p6

 

گزارشات ارزیابی زیست محیطی

 

p7

 

 

گشت  و کنترل مناطق استحفاظی

 

p8

 

معرفی واحد های آلاینده به محاکم قضایی

 

p9

 

 

نظام پیشنهادات

 

 

p10